آکادمی دیزاین بعد سوم

کلاس های مواد و روش های تولید، ویژه کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از پنجشنبه ۱۰ آبان

کنکور طراحی صنعتی در مرحله اول از 4 درس یا عنوان تشکیل شده است. یکی از این 4 درس به مواد و روش های تولید اختصاص پیدا می کند. این قسمت شامل 17 سوال در مورد مواد، روش های ساخت، روش های قالبگیری، ریخته گری، مدلسازی، روکش کاری  و ... از مبحث چوب و فاز و پلاستیک است. که دانش مورد نیاز برای پاسخگویی به این سوالات طیف گسترده ای از کتاب ها و منابع آموزشی را در بر میگیرد.
با توجه به اینکه این درس در کنکور دارای ضریب 3 هست و از طرفی به علت ضعف اطلا