آکادمی دیزاین بعد سوم

ترم تابستانی دوره طراحی مد و لباس

آکادمی دیزاین بعد سوم چهارمین دوره طراحی مد و لباس خود را با رویکردی علمی و جامعه شناسانه، مبتنی بر دیزاین و با شعار Learning by Designing در دوره ای سه ماهه با سیلابس درسی جدید ارائه می دهد.

دروس ارائه شده در این ترم:
طراحی اندام و فیگور : 12 جلسه 3 ساعته - مدرس: سرکار خانم رزمجو (مدیر گروه طراحی لباس دانشگاه علمی و کاریردی، مدرس جهاد دانشگاهی تهران)
مبانی طراحی لباس:  12 جلسه 3 ساعته - مدرس: سرکار خانم غیور زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس جهاد دانشگاهی تهران)
سبک شناسی و تاریخچه مد:  12 جلسه 2 ساعته - مدرس: سرکار خانم شاه کوپا (عضو هیئت علمی دانشگاه)

شروع دوره: از 21 تیر 93

تلفن: 26407646


مطالب مرتبط:
SITEMAP XML | SITEMAP HTML | RSS XML