آکادمی دیزاین بعد سوم

کلاس آمادگی کنکور عملی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

با توجه به گستردگی محتوای اطلاعاتی و مهارتی لازم در کنکور ارشد طراحی صنعتی در مرحله دوم و با در نظر گرفتن فشردگی روزافزون جامعه آماری کنکور ارشد طراحی صنعتی، آکادمی دیزاین بعد سوم کلاس های جامع خود را برای آمادگی در آزمون مرحله دوم کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی در قالبی جدید برگزار می کند. لازم به ذکر است که با وجود کاهش تاثیر آزمون عملی در نتیجه نهایی داوطلبان، همچنان در حدود 30 درصد نتیجه نهایی به نمره آزمون عملی بستگی خواهد داشت. بطوری که می توان با آزمون عملی خوب، ضعف رتبه کنکور مرحله اول را جبران نمود. به عنوان مثال سال گذشته رتبه 47 مرحله اول، پس از آزمون عملی حائز رتبه 7 کل در کنکور ارشد طراحی صنعتی شد.

آکادمی دیزاین بعد سوم، موسسه آموزشی تخصصی طراحی صنعتی، با بهره گیری از برترین اساتید، دوره کامل و منطبق با آخرین تغییرات و پیش بینی تحولات احتمالی را در نوع سئوال آزمون عملی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی برگزار می کند.

شرح دوره:

لازم به ذکر است چندین آزمون آزمایشی شبیه سازی شده با آزمون عملی ارشد همراه با نقد و تصحیح کارها در آکادمی بعد سوم برگزار خواهد شد.

تلفن: 26407646

SITEMAP XML | SITEMAP HTML | RSS XML