آکادمی دیزاین بعد سوم

لیست اساتید آکادمی دیزاین بعد سوم

دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

- اساتید دوره آمادگی کنکور مرحله اول:

مهدی اصل فلاح: مدرس مبانی و تاریخ طراحی صنعتی

 زهره اریسیان: مدرس ارگونومی

 نواب بحرینی: مدرس تاریخ هنر و طراحی صنعتی، مشاور

 علی شیخ پور: مدرس مباحث فنی و فیزیک

حسن لطیفی: مواد و روش های تولید (پلاستیک)

 سینا حسنلو: مدرس مواد و روش های تولید (فلزات)

 حسن یعقوبی: مدرس زبان عمومی و تخصصی

 

- اساتید دوره آمادگی کنکور مرحله دوم:

 مهیار صامت حقیقی: مدرس اسکچینگ

 مهدی اصل فلاح: مدرس شیت بندی و بیان گرافیکی

 نواب بحرینی: مدرس نکات امتیاز آور و محتویات هر شیت

 

دوره آمادگی کنکور مرحله دوم کارشناسی طراحی صنعتی

 مهیار صامت حقیقی: مدرس اسکچینگ (طراحی دست آزاد) و راندو (رنگ آمیزی)

 مهدی اصل فلاح: مدرس روش حل مساله، تفکر دیزاین و محتوای علمی آزمون

 

دوره تخصصی طراحی جواهرات

فائزه رضایی: اسکچینگ، راندو و مبانی طراحی جواهرات

احمدرضا عارفی: نرم افزار ماتریکس 

 

دوره جامع طراحی خودرو

علیرضا محمدزاده: طراحی مقدماتی خودرو

رضا رزاز زاده: اسکچ تخصصی خودرو

حمیدرضا شالیان: مدلسازی تخصصی با آلیاس

 

دوره کاربردی طراحی داخلی (طراحی دکوراسیون داخلی)

الناز رضایی: نرم افزار مکس و راینو

مهیار صامت حقیقی: شناخت مواد و متریال در طراحی داخلی - راهکارهای اجرایی در طراحی داخلی

مهیار صامت حقیقی: مبانی طراحی داخلی

 

دوره طراحی دست آزاد و راندو طراحی صنعتی

اسکچینگ (طراحی دست آزاد): مهیار صامت حقیقی

راندو: فرزاد برخورداری

 

دوره نرم افزارهای طراحی صنعتی

احمدرضا عارفی: مدرس ماتریکس

 الناز رضایی: مدرس راینو

حمیدرضا شالیان: مدلسازی تخصصی خودرو با راینو

 

SITEMAP XML | SITEMAP HTML | RSS XML